Sztuczna inteligencja diagnozuje choroby oczu

Przemysław Kocięcki,

Sztuczna inteligencja coraz śmielej wkracza w kolejne dziedziny naszego życia. Naukowcy z DeepMind we współpracy ze szpitalem Moorfields Eye pracują nad stworzeniem systemu, który mógłby pomóc lekarzom w rozpoznawaniu chorób oczu i stawianiu odpowiedniej diagnozy.

Współpracę rozpoczęto dwa lata temu, a korzyści z niej wyniosą obie strony. Dzięki zdjęciom oczu pacjentów dostarczanym przez lekarzy, badacze z DeepMinds mają możliwość skutecznego wytrenowania swojej AI i poznania bliżej jednej z gałęzi medycyny, a lekarze w efekcie otrzymają narzędzie, które przyspieszy proces diagnozowania pacjentów. W pracy lekarzy postawienie szybkiej diagnozy jest niezwykle ważne i często decyduje o tym, czy da się jeszcze uratować wzrok chorego - każda godzina zwłoki może skutkować wystąpieniem nieodwracalnych zmian. Jednocześnie pacjentów jest zbyt wielu, by każdemu można było poświęcić wystarczająco dużo uwagi. Z tego powodu sztuczna inteligencja będzie nieocenioną pomocą dla lekarzy i pozwoli na szybsze podjęcie leczenia.

Tworzony system składa się z dwóch głównych modułów. Celem pierwszego z nich jest przeanalizowanie surowego skanu oka wykonanego przy pomocy optycznej tomografii koherencyjnej (OCT) i wskazanie, czy występują jakiekolwiek odstępstwa od normy - moduł zaznaczy interesujące fragmenty zdjęcia. Drugi moduł dokładnie zbada znalezione odstępstwa i na podstawie ich analizy postawi diagnozę.

Takie podejście pozwala lekarzom na zrozumienie, dlaczego AI postawiła taką, a nie inną diagnozę - lekarze mogą w każdej chwili przejrzeć wyniki działania pierwszego modułu i zobaczyć elementy oka, które AI uznała za interesujące.

Badacze poinformowali, że w obecnej chwili diagnoza AI w 94% przypadków pokrywa się z opiniami lekarzy. Jeśli program przejdzie pomyślnie dalsze testy, będzie mógł zostać wykorzystany w szpitalach na całym świecie.