Weryfikacja profili na Instagramie

Przemysław Kocięcki
Weryfikacja profili na Instagramie

Z problemem podszywaczy borykają się praktycznie wszystkie serwisy społecznościowe. W celu walki z tym zjawiskiem Instagram usprawnia system weryfikacji kont. Od teraz proces ma być szybszy i wygodniejszy - znane osobistości oraz użytkownicy z dużą liczbą fanów będą mogli na własne żądanie poprosić o weryfikację swojego konta, gdy tylko spełnią odpowiednie warunki.

Charakterystyczny niebieski znaczek potwierdzający tożsamość właściciela konta funkcjonuje na Instagramie od 2014 roku. Podobne rozwiązania stosuje Facebook, Twitter, czy YouTube. Obecność symbolu mówi gościom odwiedzającym profil, że konto jest faktycznie własnością osoby, za którą użytkownik podaje się na portalu. Dzięki temu osoby korzystające z serwisu są w stanie odróżnić prawdziwe konta od kont podszywaczy, próbujących wykorzystać popularność znanych osób do osiągania własnych korzyści.

Do tej pory procedura weryfikacyjna była inicjalizowana przez pracowników Instagrama i objęte nią były jedynie konta, co do których istniała duża szansa prób podszywania - a więc kont najpopularniejszych osób i znanych marek. Wprowadzona zmiana pozwoli większej grupie użytkowników na potwierdzenie swojej tożsamości. Po spełnieniu kryteriów wystarczy przesłać formularz z nazwiskiem, nazwą użytkownika i numerem identyfikacyjnym (dowód osobisty, paszport, etc.), by pracownicy serwisu potwierdzili (lub odrzucili) wniosek.

Przy okazji Instagram poinformował o usprawnieniu modułu logowania dwuetapowego. Od teraz portal umożliwi korzystanie z autentykatorów firm trzecich - a więc na przykład z popularnego Google Authenticator - dzięki czemu osobom nieupoważnionym jeszcze trudniej będzie przejąć konta innych użytkowników.

Blog Comments powered by Disqus.