Algorytmy sortowania - wizualizacja działania | sprawdź na

Krzysztof Gał
Algorytmy sortowania - wizualizacja działania | sprawdź na

Każdy programista zdaje sobie sprawę z istnienia wielu algorytmów sortowania. Każdy z algorytmów ma swoje mocne i słabe strony.

Niektóre algorytmy są bardzo szybkie dla całkowicie losowych danych a jednocześnie odstają swoją wydajnością kiedy nasze dane są już niemal posortowane lub sortowanie odbywa się na dużym zbiorze danych, w którym istnieje niewielka liczba sortowanych wartości.

Pod adresem https://www.toptal.com/developers/sorting-algorithms/ znajdziemy bardzo fajną wizualizację działania w czasie rzeczywistym kilku popularnych algorytmów.

Być może strona nie ma dużej wartości użytkowej, ale niewątpliwie ciekawie jest zobaczyć w czasie rzeczywistym jak bardzo niektóre algorytmy odstają od innych dla specyficznych rodzajów danych.

Blog Comments powered by Disqus.