Konta duplikujące treść wyłączone z programu partnerskiego YouTube

Przemysław Kocięcki
Konta duplikujące treść wyłączone z programu partnerskiego YouTube

YouTube aktualizuje politykę dotyczącą programu partnerskiego, w ramach którego twórcy treści mogą zarabiać na reklamach wyświetlanych w swoich filmach na tej platformie. Do listy wykluczonych z programu dołączą kanały udostępniające materiały, które były już wcześniej dostępne na innych kanałach.

Program partnerski YouTube pozwala twórcom należącym do programu na wyświetlanie reklam w swoich filmach. Dzięki temu twórcy mogą zarabiać na swojej twórczości - monetyzowanie filmów oznacza, że za każde wyświetlenie lub kliknięcie reklamy przez widza, twórca otrzyma niewielkie wynagrodzenie. Najczęściej jednak nie są to kwoty pozwalające na rezygnację z normalnej pracy - dochód z reklam w działalności twórców stanowi zwykle tylko ułamek ich dochodów. Dochodzi merchandising czy współpraca z innymi podmiotami. Z samych reklam mogą utrzymać się jedynie największe i najpopularniejsze kanały.

Niektórzy użytkownicy powielają filmy innych twórców i udostępniają je na swoich kanałach jako własne. W ten sposób starają się oszukać system i "zarobić, a się nie narobić". YouTube postanowiło rozpocząć walkę z takimi nadużyciami i od tej pory będzie wykluczać z programu partnerskiego kanały monetyzujące zduplikowany materiał. Warto zaznaczyć, że nie chodzi tu wyłącznie o kopiowanie filmów z innych kanałów, ale też o udostępnianie filmów wyglądających na wygenerowane automatycznie. Innymi słowy - filmy nie niosące żadnej wartości.

Zmiany są całkowicie zrozumiałe, choć część twórców może czuć się pokrzywdzona przez zmianę zasad gry w trakcie gry. YouTube wprowadzając ograniczenia chce walczyć z nieuczciwymi użytkownikami, którzy próbują wzbogacić się kosztem innych twórców. Eliminacja nieuczciwych użytkowników może oznaczać wzrost wynagrodzeń tych działających uczciwie. Jest też istotna z punktu widzenia reklamodawców, którzy oczekują, że ich reklama trafi do wartościowych widzów.

To nie pierwszy raz, gdy YouTube zawęża ilość kanałów, które mogłyby monetyzować swoje materiały. W styczniu firma wprowadziła zmianę, która za warunek konieczny do udziału w programie partnerskim stawia posiadanie przynajmniej 1000 subskrybentów oraz uzyskanie co najmniej 4000 godzin łącznego odtwarzania filmów w poprzednim roku.

Blog Comments powered by Disqus.